הפרה עם הלב

48.00

קשר מיוחד נוצר בין נכד בן חמש לבין סבא ניצול שואה, דרך אהבה משותפת לפרות.